กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 19-12-62 อบรมการประเมินEF ม.มหิดล
รายละเอียด วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 นักกิจกรรมบำบัดของไพดี้คลินิก( ครูปอ ,ครุแป้ง) เข้าอบรม เรื่อง Executive Function ในเด็กปฐมวัย " การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร" ซึ่งจัดอบรมที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลมี 10 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ