Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0061 - ห้องเด้กดี สำหรับเด็กประจำ เปิดปกติ 6 พฤษภาคม 2558 ห้องไพดี้เด็กดี รับเด็กที่ต้องการส่งเสริมทักษะในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นพัฒนาการ 

สำหรับเดือน พฤษภาคม 2558 เริ่มเรียนปกติ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

                                                                                                                    สถาบันไพดี้   ผู้โพส : พัชรินทร์ 24 Apr 2015 12:28:15

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ