Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0065 - "สอนคุณแม่ "ดูแลลูก น้อยที่มีความบกพร่องสวัสดีค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ คะ

       ข่าวดี สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องดุแลลูกน้อย ที่มีความบกพร่อง และ มีความต้องการดุแลเป้นพิเศษ

( ลูกน้อย ที่ แพทย์ หรือ นักจิตวิทยา หรือ นักบำบัด ให้ความเห็นว่า

***มีความเสี่ยง หรือ อยุ่ในภาวะ สมาธิสั้น ออทิสติก พัฒนาการล่าช้า ***

ปัญหา    1 ไม่รู้จะดุแล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างไร !!!!!!

                2 ไม่มีเวลา พาฝึกกับครูได้เป้นประจำ

              3 ค่าใช้จ่าย ไม่พอ

    คุณครู ของสถาบันไพดี้ ร่วมมือกันจัด โปรแกรม สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ดุแล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งควรจะจะได้รับ เทคนิคการดุแลมากกว่า เด็กปกติ โดยโปรแกรมจะสอนให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ดุแล สามารถดุแลเด็กได้ที่บ้าน ในแนวทางที่เหมาะสม  เด็กจะได้รับ การส่งเสริม พัฒนา ข้อบกพร่องต่างๆ ของเด็กให้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่าย  1 โปรแกรม ( 10 ครั้ง เพียง 2500 บาท เท่านั้น )

    ผู้โพส : ADMIN 02 Nov 2015 07:40:05

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ