Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0086 - เปิดบริการแก้ไขการพูด ทุกวันอาทิตย์ 

 ไพดี้คลินิก เปิดบริการ การแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มีปัญหา

  - การสื่อสาร

  - การพูด  ( ไม่พูด พูดช้า )

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-18.00 น

ติดต่อเพื่อ สอบถาม-นัดหมาย

 

โทร 088 931 0862 หรือ ไพดี้คลินิก 02-9956201-2

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูนเด็ก เล็ก   ผู้โพส : พัชรินทร์ 03 Apr 2018 13:28:54

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ