Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0090 - ตำแหน่งเปิดรับสมัครตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด ประจำ /part time  สถานที่ ไพดี้คลินิกเขตหนองปรือ ใกล้พัทยา

  •  นักกิจกิจกรรมบำบัด ( Occupational therapist )  2 ตำแหน่ง  

         ตำแหน่งประจำที่ไพดี้คลินิกหนองปรือ จะได้รับเงินตำแหน่งต่างจังหวัด  เพิ่มเป็นพิเศษ

 

 ตำแหน่งงาน Part time (วันเสาร์-อาทิตย์)

  • นักจิตวิทยาคลินิก  (Clinical Psychology )   

  • ครูการศึกษาพิเศษ ( Special Education)  

  • นักแก้ไขการพูด (speech-Language pathologist) สถานที่ ไพดี้คลินิก ปทุมธานี

  • นักแก้ไขการพูด (speech-Language pathologist) สถานที่ ไพดี้คลินิก เขตหนองปรือ  ใกล้พัทยา

    ผู้โพส : พัชรินทร์ 18 Aug 2018 16:12:50

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ