บุคลากร


บุคลากร

ไพดี้คลินิกประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย :
นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist)
นักจิตวิทยา (Psychologist)
ครูการศึกษาพิเศษ (Special Education Teacher)
นักแก้ไขการพูด
นักบำบัด

อัมรินทร์ ไชยเนตร
Ummarin Chainet
ครูแป้ง
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

พีรกานต์ วรรณยอดคำ
Peerakan Wannayodkam
ครูซอง
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

อรุณฉาย จิตอารี
Arunchay Jitaree
ครูจอย
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

อัฐพล ห้วยไชย
Atthapon Huaychai
ครูฮอต
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

วิรยา พวงมาลัย
Wiraya Puangmalai
ครูเมย์
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

สมฤทัย สุจริต
Somruethai Sujarit
ครูเม
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

ข้อมูลภายในสถาบัน

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ